H-DCN Regio Duitsland

De regio Duitsland bestaat uit voornamelijk Nederlandse militairen die gelegerd waren in Duitsland en in de tijd dat ze daar woonachtig/werkzaam waren lid zijn geworden. Op dit moment telt de regio Duitsland ca.80 leden en wij hebben inmiddels ons 25 jarig jubileum gevierd.

Omdat de HDCN zo'n groot aantal leden kent, en men zo verspreid door het hele land woont, zijn er regio's (afdelingen) ingesteld. Er zijn 9 regio's in Nederland waarvan 1 regio Duitsland is. Iedere regio heeft een eigen regiobestuur dat, in samenwerking en overleg met het algemeen bestuur HDCN, veelal zelfstandig opereert en regioactiviteiten organiseert. Veel Regio's hebben 1x per seizoen een eigen treffen. Alle H-DCN evenementen zijn voor alle leden, op vertoon van de clubpas, vrij toegankelijk.

Voor sommige evenementen, zoals bij treffens, zal een bijdrage in de onkosten worden gevraagd. De H-DCN is aangesloten bij de FHDCE (Federation H-D Clubs Europe), waarvan nu al meer dan 115 Europese H-D clubs lid zijn, en die al meer dan 38.000 Europese H-D rijders vertegenwoordigen. Ook deze clubs organiseren door het jaar heen weer diverse bijeenkomsten. Als H-DCNer kun je ook hier weer aan deel nemen.


Afdrukken   E-mail